Busti i De Radës brenda oborrit të Kolegjit të Shën Mitër Koronës