Busti i Skenderbeut në Munxhufuni, vendosur me dt 4 gusht, 2012