Foto pranë bustit të De Radës në Maki, 29 korrik 2016