Grupi i Bustit të Skenderbeut në Munxhufuni, dt 4 gusht, 2012-Në qender Maria Vittoria D’Inzeo dhe Liliana Corfiati