Me Mikelanxhelo La Lunën, Shën Mitër Koronë, 29 korrik 2016