Pikturë murale në qendër të fshatit Çifte, 28 korrik 2016