Shqiptarët, Europianët më të lashtë dhe më të rinj

Mal-Berisha-shqiptaret
Klikoni këtu për të lexuar librin online

…Paraqitje piktoreske e dramës së pandërprerë njerëzore, shpresave, arritjeve, dështimeve dhe konflikteve të popujve shumëgjuhësh të kontinentit të vjetër.
…Europa e sotme, me institucionet e saj që ruajnë paqen…
…Vendi historik dhe bashkëkohor i shqiptarëve në kontinentin e tyre.