100 VJETORI I VENDOSJES SË MARDHËNJEVE DIPLOMATIKE MIDIS SHQIPËRISË DHE SHBA