Dear head of the St. George’s Albanian Orthodox Church and the parishioners!

Mal Berisha

Tiranë, Albania

Website: [email protected]


 

To the head of the St. George’s Albanian Orthodox Church, in Boston, USA


Dear head of the St. George’s Albanian Orthodox Church and the parishioners!

I learned with sadness and pain about the passing away of your honorable father, my dear friend and the man who led with full dignity the St. George Albanian Orthodox Church, in Boston, the distinguished successor of Bishop Noli, the outstanding Albanian-American patriot, the incomparable head of the family, to your revered father, Father Arthur Liolin.

My meetings, rare but very, very impressive, have been special moments for me, in my life. I learned so much from him that, in every minute, it seemed to me that I was learning something new, something beautiful, something that is worth being a person in life, something good for patriotism, for life, tolerance, human kindness.

For me, Father Liolini was more than a preacher of religion, which he represented with all the virtues of a nation that practices three religions – that of the Albanians. He represented what is most sublime in humanity, kindness, love, brotherhood, tolerance, mercy, pain, and pride.

On this sad day for you, your family, your loved ones, as well as for those of us who knew him and trusted him, and indeed for all Albanian patriotism, I would like to convey to you my most heartfelt condolences, my wife’s, and my children’s condolences.

God bless His soul!

May his soul Rest in Peace!

Respectfully,

Mal Berisha, Tirana, Albania


Here is a videoclip of Father Liolin, (excerpts

(936) AT ARTHUR LIOLIN INTERVISTE POSTUAR POST – MORTUM 29.09.2023 – YouTube


Drejtuar, Drejtuesit Kishës Orthodokse Shqiptare, “ShënGjeërgji Boston!

I nderuar kryetar i Kishës Ortodokse Shqiptare Shën Gjergjitdhe famullitarët e saj!

nderuar!

Mësova me trishtim dhe dhimbje për kalimin amshim babait tuaj nderuar, mikut tim shtrenjtë dhe burrit drejtoime dinjitet Kishën Orthodokse Shqiptare, Shën Gjergjit Boston, pasardhësit shquar Peshkopit Noli, patriotit pashoq shqiptaroamerikan, kryefamiljarit pashembullt, babait tuaj nderuar, At Arthur Liolin.

Takimet e mia, rralla por shumë, shumë mbreslënëse kanëqenë momente veçanta për mua jetë.

Prej tij mësova aq shumë sa, çdo minutë dukej se mësojadiçka re, diçka bukur, diçka  i vlen njeriut jetë, dicka mirë për atdhetarinë, për jetën, tolerancën, mirësinë njerëzore. At Liolini për mua ishte shumë se një predikues i fesë, cilën ai e përfaqësonte me tërë virtytet e një kombi një beson tre featë shqiptarëve. Ai përfaqësonte atë njerëzimi ka sublime, mirësinë, dashurinë, vëllazërinë, tolerancën, mëshirën,  dhimbjen dhe krenarinë.

këtë ditë trishtuar për juve, familjen tuaj, dashurit tuaj, aq sa edhe për neve e njohën dhe I besuam, dhe vërtetëpër tërë patriotizmën shqiptare, dëshiroj t’ju përcjellngushëllimet e mia përzemërta, zonjës time dhe familjes time.

Zoti e bekoftë shpirtin e Tij!

Pushtë Paqë dhe shpirt I tij bëftë dritë.

Me respect:

Mal Berisha, TiranëShqipëri.