CHARLES TELFORD ERICKSON- (E)Ungjillori që i kushtoi Jetën Shqipërisë