DIPLOMACIA NË RRJEDHËN E ZHVILLIMEVE EURO – ATLANTIKE