Intervistë me Mal Berisha për Charles T. Erickson në Shqipëri

Intervistë me Mal Berisha për Charles T. Erickson në Shqipëri

Ambasadori shqiptar për Britaninë e Madhe, Mal Berisha, flet për jetën dhe veprimtarinë e Charles Telford Ericksonit, misionar protestant amerikan i cili shërbeu në Shqipëri dhe për çështjen shqiptare që nga 1908. Versioni i plotë.