MAL BERISHA – Curriculum Vitae


Ish – Ambasador i RSH në Oborrin e Shën Xhejmsit, Londër, 2012 – 2015.

Mbajtës i Medaljes “Kalorës i Urdhërit të Skënderbeut”


 • Mal Berisha ka lindur në Tropojë në vitin 1952. Ai ka diplomuar në Akademinë e Arteve të Shqipërisë e më pas ka punuar si punonjës kulture në rrethin e Krujës, 1976 – 1992; Është diplomuar për diplomaci në Universitetin Hacetepe në Ankara, e më pas ka shërbyer si Kryekonsull i RSH-së në Stamboll, 1992 – 1997.
 • Berisha ka vepruar si një aktivist i çështjes kombëtare dhe në veçanti asaj të së Kosovës nën emrat e Ligës Qytetare Shqiptaro – Amerikane (AACL) dhe asaj VATRA, në New York, SHBA, në vitet 1998 – 2000.
 • Ka shërbyer si pjestar i personelit ndërkombëtar në UNMIK, në Kosovë, 2000 – 2009  dhe më pas Drejtor i Çështjeve Rajonale në MPJ të RSH – së, 2009 – 2012;
 • Ka shërbyer si Ambasador i RSH në Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe, 2012 – 2015.
 • Ai është studiues i historisë dhe diplomacisë, si dhe analist
 • Ka botuar librat: “Shqiptarët, lisa mbi truallin ilir”; “Shqiptarët, evropianët më të lashtë dhe më të rinj”; “Charles Telford Erickson, Amerikani që i kushtoi jetën Shqipërisë, Jeta dhe vepra”; “Herman Bernstein, Jeta dhe vepra”, (anglisht); “Realitetet Shqiptaro – Britanike”; “Ambasadori Amerikan Herman Bernstein, në Mbretërinë Shqiptare, 1930 – 1933” (shqip): Ambasador i Pushteti të Butë, 2021.
 • Ka përkthyer dhe botuar këto libra: “Shqipëria e Jugut ose Epiri i Veriut në çështjet Evropiane dhe Ndërkombëtare, 1912-1923” shkruar nga Edith Pierpont Stickney; “Shpëtimi në Shqipëri” shkruar nga Harvey Sarner; “Naltësimi i Iskanderit” shkruar nga Benjamin Disraeli.
 • Ka vendosur bustet e Skënderbeut në Lady Samuels Gardens, Bayswater, 113 Inverness Terrace, London W2 6JH më 28 nëntor 2012, në Munxhufuni, në Itali më 4 gusht 2013 si dhe atë të Charles Telford Erickson – it në Golem, Kavajë, përpara shkollës që mban të njejtin emër, më 20 shtator 2021.
 • Mal Berisha ka ligjëruar në YIVO Institute for Jewish Research, New York, brenda në Ambasadën Amerikane në Londër dhe atë Britanike në Tiranë, në Geneva School of Diplomacy në Genève, Zvicër, në Kennedy School of Government, Cambridge Massachusetts, në Academinë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës, Prishtinë, në Akademinë Diplomatike të Vjenës, në Muzeum Historik Kombëtar të Shqipërisë, në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup, në Fondacionin “Ivanaj” dhe në Universitetin e Tiranës, Tiranë, në Universitetin Fan Noli në Korçë, etj.
 • Kohëve të fundit ai është përfshirë në rëalizmin e një seriali dokumentarësh kushtuar studiuesve anglo – amerikanë të cilët janë marrë me çështjen shqiptare.

 

 • Mal Berisha e ndan kohën midis Tiranës dhe New Yorkut. Ai është i martuar me Donika Berishën, ka dy djem Erionin dhe Kreshnikun dhe është gjyshi i Andra dhe Skai Berishës.
 • Për më shumë informacion ju lutem vizitoni:

www.Malberisha.com


 


Mal BERISHA

Former Ambassador of the Republic of Albania to the United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland, and Ireland, (2012 – 2015)

Knight of Skanderbeg’s Order

www.Malberisha.com


Mal Berisha was born in Tropoja in 1952. He graduated from the Academy of Arts of Albania, in 1975. His life has been chiefly linked with the cultural life of his country and beyond, from 1975 to 1992. Later he graduated from Hacetepe University in Ankara, Turkey, and joined the diplomatic service of Albania as a Consul and later on as the General Consul of Albania to Istanbul, 1992 – 1997.

He acted as an activist for the Albanian National Cause, especially for Kosovo’s cause under the names of the Albanian-American Civic League (AACL) and Pan – Albanian Federation of America “VATRA,” in New York, USA, 1998 – 2000.

He joined the United Nations Mission in Kosova, UNMIK from 2000 to 2009.

Afterward, from 2009 to 2012 he led the Regional Department of the Albanian Ministry of Foreign Affairs.

From February 2012 until November 2015, he held the office of the Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Republic of Albania to the United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland, and Ireland, (2012 – 2015) 

 • He is a history scholar and a translator, as well as a television political analyst. 
 • His history books and studies already published include, among others: 
 • “Albanians, Oaks on the Illyrian Soil,” a full study of The National Geographic Magazine articles focusing on Albania and Albanians in over 100 years (2007) in Albanian. 
 • “Albanians, the Youngest and Most Ancient Europeans” (2008), in Albanian.
 • “Charles Telford Erickson, The American who dedicated his life to Albania,” in three volumes, (2012), in Albanian.
 • “Herman Bernstein, U.S Ambassador to Albania 1930- 1933” (2014), in English and Albanian (2018). 
 • The Albanian – British Relations Reality (2015)
 • The Ambassador of Soft Power (2021)
 • He has translated and published the following books:

 “Southern Albania or Northern Epirus in the European and International Affairs, from 1912 – 1923” written by Edith Pierpont Stickney. 

“Rescue in Albania” written by Harvey Sarner.

 “The Rise of Iskander” written by Benjamin Disraeli.

 • He has written tens of articles about various subjects such as history, art, culture, language, critics of historical books, etc. 
 • He placed the bust of Albanian National Hero, George Kastrioti – Scanderbeg in London, on 28 November 2012, at the Lady Samuels Gardens, Bayswater, 113 Inverness Terrace, London W2 6JH. 
 • The other one was placed on 4 August 2013 at Skanderbeg Square, in Munxhufuni (Montecilfone), in Molise Regione, Italy, a town populated by old Albanians (Arberesh).
 • The bust of Charles Telford Erickson in front of the Agricultural School of Golemi which bears his name, on 20 September 2021.
 • Mal Berisha has lectured in: YIVO Institute for Jewish Research in New York, US Embassy in London, British Embassy in Tirana, Geneva School of Diplomacy in Genève, Switzerland, Kennedy School of Government in Cambridge, Massachusetts, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kosova, Vienna Diplomatic Academy, Albanian National Museum, Tirana, “Nene Tereza” University in Skopje, Ivanaj Foundation – New York – Tirana, State University of Tirana, “Fan Noli” University in Korça, etc.
 • Recently, he is involved in making a series of documentary films dedicated to Anglo – American Scholars who dedicated their studies to Albania and Albanians under the logo of A2 CNN Exclusive – Albania.
 • He is married and the father of two sons, Erion and Kreshnik, and grandfather of Andra and Skai Berisha. 

For more information, please visit:

 www.Malberisha.com