NË NDERIM TË VEPRËS SË CH.T. ERICKSON

NË NDERIM TË VEPRËS SË CH.T. ERICKSON

Inagurimi i librit në tre volume:

Jeta dhe Vepra në Shqipëri dhe për Shqipërinë

Tiranë, 5 Nëntor 2012