Prej Dashurisë – Vargje nga Xhelaledin Rumi – Mevlana – Përktheu Mal Berisha

Të lexosh poetët persianë është përherë një kënaqësi. Kisha lexuar shumë poezi nga autorë të ndryshëm që i kanë kënduar dashurisë por një hymn për dashurinë si ky nuk kisha lexuar prandaj thashë se e vlen ta përkthesh qoftë edhe thjesht për kënaqësi estetike.


P R E J    D A S H U R I S Ë

Vargje nga Xhelaledin Rumi – Mevlana
(Poet Persian i shekullit të 13 – të.)

Dashuria bën të zbutet krejt zemërimi,
Ajo e bën bronxin të shndrisë si florini.
Prej dashurisë edhe bërsitë kthehen në musht,
Ndërsa dhimbja ikën pa asnjë eh, a oh, a kusht.
Dashuria i bën gjëmbat të duken lule gjithëherë,
Dhe uthullën e thartë e kthen në të shijshmen verë.
Dashuria, Kryqin e mundimshëm e bën si një fron,
Dhe barrën e rëndë të dhimbjes e hedh tej, ne hon.
Dashurisë, burgu mizor i duket si kopësht me lule të hijshme,
E kopshtin vetë e bën furrën e bukës më të shijshme.
Është dashuria që furrën e zjarrtë e mbush me dritë,
Dashuria edhe vetë djallit ia verbon të dy sytë.
Dashuria gurin e zbut dhe e bën të lëmuar si dylli,
Pa dashuri, dylli i butë nguroset si dru pylli.
Nuk ka si dashuria që pikëllimin ta kthejë në lumturi,
Dhe që pasonjësin kokëulur ta bëjë të duket si zotni.
Dashuria pickimin e bën ta ndjesh si përkedheli,
Ajo edhe luanin e tërbuar e bën të sillet si një mi.
Sëmundja bëhet shëndet kur dashuron,
Bekim bëhet nëma sado që dikush mallkon.
Prej dashurisë gjembaçi bëhet gjilpërë shëruese,
Një shtëpi me dashuri është si një llampë ndriçuese.
Dashuria të vdekurin e ngjall e shëron,
Ajo edhe mbretin kokëlartë kur e zë, e skllavëron. 


New York, 13 Tetor 2019


Through Love

Through Love, bitterness becomes sweet.
Through Love, Bronx turns into gold.
Through Love, dregs turns to tasteful wine.
Through Love, pain turns into a balm.
Through Love, the thorn becomes rose.
Through Love, the cross becomes a throne.
Through Love, the burden becomes a fortune.
Through Love, the prison becomes a garden.
Through Love, the garden becomes an oven.
Through Love, the fire turns in light.
Through Love, the demon becomes a fairy.
Through Love, the stone becomes butter.
Through Love, wax turns into steel.
Through Love, sorrow becomes happiness.
Through Love, the follower becomes the leader.
Through Love, the sting becomes honey.
Through Love, the lion becomes a mouse.
Through Love, illness becomes health.
Through Love, a curse becomes a blessing.
Through Love, the thorn becomes a needle.
Through Love, the home is lit up.
Through Love, the dead man becomes alive.
Through Love, the king becomes a slave.