Presentations

PËRMBLEDHJE E PREZANTIMEVE NË QENDRA TË NDRYSHME AKADEMIKE, UNIVERSITARE, DIPLOMATIKE DHE HISTORIKE, RRETH VLERAVE TË POPULLIT TONË DHE LIDHJEVE TONA ME KULTURËN PERËNDIMORE