Shqipëri – UK: 100 Vjetori e Vendosjes së Mardhënjeve Diplomatike

Shqipëri – UK: 100 Vjetori e Vendosjes së Mardhënjeve Diplomatike

Press Release

MAL BERISHA

Ftesë për mediat televizive

Viti 2022 shënon 100 vjetorin e vendosjes së Mardhënjeve Diplomatike midis Shtetit Shqiptar dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut.

Në këtë përvjetor, nën kujdesin e WESTMINSTER FOUNDATION FOR DEMOCRACY, sapo kam përfunduar një studim të gjërë, në dy gjuhët, shqip dhe anglisht me titull:

“MARRËDHËNIET SHQIPËRI – MBRETËRIA E BASHKUAR – NJË VËSHTRIM HISTORIK DHE BASHKËKOHOR.”

Paraqitja e këtij materiali do të bëhet nën patronazhin e Shkëlqesisë së Tij, Ambasadorit Britanik, Alistair King Smith:

Me datën 31 Mars 2022, në orën 11.00 në Hotel Tirana International.

Shënim: I gjithë takimi bëhet në gjuhën angleze pa përkthim simultant;

Hyrja vetëm me ftesa të cilat janë dërguar nga WFD.