SHQIPTARËT LISA MBI TRUALLIN ILIR

SHQIPTARËT LISA MBI TRUALLIN ILIR

“THE NATIONAL GEOGRAPHIC

MAGAZINE”
DHE NGA LIBRI

“ENIGMA E BALLKANIT”

E CHARLES TELFORD ERICKSON

PËRGATITUR, PËRZGJEDHUR DHE PËRKTHYER PËR “RRËNJET TONA”