hp2


ShtetiWeb është një dritare e hapur për të parë shtetin, për të ditur ç’është shteti dhe si funksionon ai, dhe sidomos, për të menduar si duhet përmirësuar shteti.ShtetiWeb është një manual konsultimi për të kuptuar më mirë ato që dëgjon përditë nga shteti dhe për shtetin. Studentët, por jo vetëm ata, krahas teksteve të tyre do të kenë një mjet tjetër plotësues që do t’i ndihmojë në procesin e tyre të studimit të Shtetit.ShtetiWeb është një bibliotekë virtuale… më shumë[FA_Lite id=”3206″]
Shprehja “reformë e Shtetit” përcakton veprimet e tipit legjislativ ose rregullator që duhet të sjellin një ndryshim thelbësor të organizimit, të perimetrit të veprimit, ose të metodave të funksionimit të shtetit, dmth të administratës së tij. Objektivi i kësaj lloj reforme strukturore, sipas “menaxhimit të ri publik“, është të paksojë kostot e funksionimit.. më shumë